ID Заглавие
606
Правна класификация на договора за аренда на земеделска земя според характерната престация
Система на българското вещно право. София: Без издателство, 1947, с. 347
Петко Йорданов Венедиков
633
Конкуренция между първични способи за придобиване на вещни права
Система на българското вещно право. София: Без издателство, 1947,
Петко Йорданов Венедиков
1939
За системата и структурата на българското вещно право
Система на българското вещно право. - В: Съвременно право, 2017, 2, с.20-21
Методи Марков Марков
2572
Поредни промени в правилата за сключване и вписване на договорите за наем и за аренда на земеделска земя
Система на българското вещно право. София: Без издателство, 1947, с. 347
Петко Йорданов Венедиков

Цитирани публикации Затвори

Цитирания Затвори