Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Андрей Сашов Александров Назад

Име: Андрей
Презиме: Сашов
Фамилия: Александров
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Andrey Sashov Aleksandrov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: