Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Институт за исторически изследвания Назад

Наименование на организацията: Институт за исторически изследвания
Наименование на организацията на английски: Institute for Historical Studies
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. "Шипченски проход" № 52, бл. 17
Телефон: 028708513
Факс: 028702191
Имейл адрес: ihistory@ihist.bas.bg
Уеб сайт: http://ihist.bas.bg/