Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Институт по философия и социология Назад

Наименование на организацията: Институт по философия и социология
Наименование на организацията на английски: Institute of Philosophy and Sociology
Държава: България
Град: София
Адрес: ул. "Московска" №13А
Телефон: 029817946
Факс: 029817946
Имейл адрес: iphs.bas@gmail.com
Уеб сайт: http://ips-bas.org/