Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Факултет по педагогика Назад

Наименование на организацията: Факултет по педагогика
Наименование на организацията на английски: Faculty of education
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. "Цар Освободител" № 15
Телефон: 029308337
Факс: 028464 085
Имейл адрес: k.mavrova@fp.uni-sofia.bg
Уеб сайт: