Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Институт за етнология и фолклористика Назад

Наименование на организацията: Институт за етнология и фолклористика
Наименование на организацията на английски: Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum
Държава: България
Град: София
Адрес: ул. "Московска" № 6А
Телефон: +35929884209; +35928052611; +359297930
Факс: +359 2 805 26 11; +359 2 870 42 09
Имейл адрес: office@iefem.bas.bg
Уеб сайт: http://iefem.bas.bg/