Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Институт за български език Назад

Наименование на организацията: Институт за български език
Наименование на организацията на английски: nstitute for Bulgarian Language
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. "Шипченски проход” 52, бл. 17
Телефон: +35928722302
Факс: +359 2 872 23 02
Имейл адрес: ibl@ibl.bas.bg
Уеб сайт: www.ibl.bas.bg