Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Биологически факултет Назад

Наименование на организацията: Биологически факултет
Наименование на организацията на английски: Faculty of Biology
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. "Драган Цанков" № 8
Телефон: 02 8167 200
Факс:
Имейл адрес: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg
Уеб сайт: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet