Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Централна библиотека Назад

Наименование на организацията: Централна библиотека
Наименование на организацията на английски: Central Library
Държава: България
Град: София
Адрес: ул. "15 Ноември" № 1
Телефон: (02) 987 89 66
Факс:
Имейл адрес:
Уеб сайт: http://cl.bas.bg/