Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Институт за литература Назад

Наименование на организацията: Институт за литература
Наименование на организацията на английски: Institute for Literature
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. "Шипченски проход” № 52, бл. 17
Телефон: +35929717056
Факс: +359 2 971-70-56
Имейл адрес: director@ilit.bas.bg
Уеб сайт: http://www.ilit.bas.bg/bg/