Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Факултет по химия и фармация Назад

Наименование на организацията: Факултет по химия и фармация
Наименование на организацията на английски: Faculty of chemistry and pharmacy
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. "Джеймс Баучър" № 1
Телефон: 028161423
Факс:
Имейл адрес: aaleksieva@chem.uni-sofia.bg
Уеб сайт: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya