Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Правно-исторически факултет Назад

Наименование на организацията: Правно-исторически факултет
Наименование на организацията на английски: Faculty of Law and History
Държава: България
Град: Благоевград
Адрес: ул. "Георги Измирлиев" № 1
Телефон: 073886617
Факс:
Имейл адрес: admin@law.swu.bg
Уеб сайт: https://law.swu.bg/