ID Заглавие
811
Европейският социален модел в контекста на дълговата криза в Европейския съюз
Българската социална държава. - В: Съвременно право, 2015, 1, с.7
Васил Желязков Мръчков

Цитирани публикации Затвори

Цитирания Затвори