Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Васил Желязков Мръчков Назад

Име: Васил
Презиме: Желязков
Фамилия: Мръчков
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Vasil Zelyazkov Mrachkov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Научно звено: Юридически факултет