Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Публикации

ID Заглавие   Брой цитирания  
1 Българската социална държава. - В: Съвременно право, 26, 2015, 1, с.7-13
Васил Желязков Мръчков
Преглед 1 Статистика
6 Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за противодействие срещу фалшифицирането на платежни средства. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 26, 2015, 1, с.14-32
Пламен Александров Панайотов
Преглед 1 Статистика
8 Административноправна отговорност на работодателя за незаконосъобразно обработване на лични данни - необходими ли са промени в действащия режим?. - В: Съвременно право, 26, 2015, 1, с.33-44
Андрей Сашов Александров
Преглед 0 Статистика
25 Дееспособност за извършване на припознаване. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 26, 2015, 1, с.45
Анна Свободенова Чолакова
Преглед 0 Статистика
32 Признаване и изпълнение на решенията на спортния арбитражен съд на територията на Република България. - В: Съвременно право, 26, 2015, 1, с.54-67
Васил Димитров
Преглед 0 Статистика
36 Проф. Венелин Ганев и дейността на Българската лига за защита на правата на човека и гражданина. - В: Съвременно право, 26, 2015, 1, с.68-81
Костадин Илиев Паев
Преглед 0 Статистика
48 Нов европейски енциклопедичен труд по възстановително право. - В: Съвременно право, 26, 2015, 1, с.87
Маргарита Иванова Чинова
Преглед 0 Статистика
51 Функции на виртуалната правна реалност. - В: Съвременно право, 26, 2015, 2, с.7
Вихър Николов Кискинов
Преглед 0 Статистика
53 Принудата като изключващо вината обстоятелство. - В: Съвременно право, 26, 2015, 2, с.19
Борис Владимиров Велчев
Преглед 0 Статистика
61 Данъчните престъпления по чл. 255 - 255А и чл. 256 от Наказателния кодекс - някои проблеми на съдебната практика. - В: Съвременно право, 26, 2015, 2, с.29
Ива Димитрова Пушкарова
Преглед 0 Статистика
62 Съдебната практика като особен източник на гражданското право след промените в касационното производство с действащия граждански процесуален кодекс. - В: Съвременно право, 26, 2015, 2, с.46
Иван Дойнов
Преглед 0 Статистика
79 Основни права и свободи на чужденците в България (1878-1912) . - В: Съвременно право, 26, 2015, 2, с.60
Александра Евгениева Айтова
Преглед 0 Статистика
124 125 години от рождението на академик Петко Стайнов : Петко Стайнов за административното правосъдие. - В: Съвременно право, 26, 2015, 2, с.81
Дончо Гавраилов Хрусанов
Преглед 0 Статистика
125 Тодор Боров – създател на модела на българското висше образование в областта на библиотечно-информационните науки. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 1, 2008, с.51-61
Татяна Иванова Янакиева
Преглед 0 Статистика
130 Личната свобода като обект на принудата по чл. 143 от Наказателния кодекс. - В: Съвременно право, 26, 2015, 3, с.7
Румен Илиев Марков
Преглед 0 Статистика

Цитирани публикации Затвори

Цитирания Затвори