Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Принудата като изключващо вината обстоятелство Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Борис Владимиров Велчев
Заглавие на статия: Принудата като изключващо вината обстоятелство
Паралелно заглавие: Duress and Exculpation in Criminal Law
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 2
Страници: 19
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: The article deals with the legal effects of duress in Bulgarian criminal law. The object of analysis is the provision of Art. 16a of the Bulgarian Criminal Code, which exculpates the victims of human trafficking, when they commit a crime in connection with their status of victims. The more general question of the legal effect of duress is discussed in the light of the other grounds for exculpation. On the basis of a short comparison with other legal systems and the relevant provisions of the Rome Statute a conclusion is made, that under Bulgarian criminal law duress should not be considered a separate exculpation ground. The content of Art. 16a of the Criminal Code is inconsistent with the spirit of the law and is contrary to Bulgarian legal tradition. Its effect can be achieved with the implementation of Art. 13 of the Bulgarian Criminal Code, which regulates necessity.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
54 Международни и европейски норми относно трафика на хора и тяхното транспортиране в българския Наказателен кодекс. - В: Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство, 2014, с.62
Румен Петров Владимиров
Преглед
55 Коментар на Наказателния закон : T. 1.. София: Без издателство, 1941, с. 236
Шарл Х. Романо
Преглед
56 Other Grounds for Åxcluding Criminal Responsibility. - В: The Rome Statute of the International Criminal Court : a commentary : vol. 1., 2002, с.1035
Kai Ambos
Преглед
57 Наказателно право : Т. 1. Обща част. София: Без издателство, 1941,
Никола Георгиев Долапчиев
Преглед
58 Наказателно право на Република България : Обща част : Кн. 1-2 . София: Софи-Р, 1992, с. 184
Иван Борисов Ненов
Преглед
59 Наказателно право : Обща част . София: Сиела, 1999, с. 315
Александър Иванов Стойнов
Преглед
60 Наказателно право на Република България : Т. 1-2. София: Софи-Р, 2002, с. 157
Антон Тонев Гиргинов
Преглед