Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Other Grounds for Åxcluding Criminal Responsibility Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: none
Автор: Kai Ambos
Заглавие на статия: Other Grounds for Åxcluding Criminal Responsibility
Паралелно заглавие:
Заглавие на списание: The Rome Statute of the International Criminal Court : a commentary : vol. 1.
Том:
Година: 2002
Книжка:
Страници: 1035
Научна област:
Научно направление:
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: