Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Kai Ambos Назад

Име: Kai
Презиме:
Фамилия: Ambos
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името:
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: