Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Наказателно право на Република България : Обща част : Кн. 1-2 Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Иван Борисов Ненов
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Софи-Р
Година: 1992
Научна област:
Научно направление:
Страници: 184
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: