Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Антон Тонев Гиргинов Назад

Име: Антон
Презиме: Тонев
Фамилия: Гиргинов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Anton Tonev Girginov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Научно звено: Юридически факултет