Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Анна Свободенова Чолакова Назад

Име: Анна
Презиме: Свободенова
Фамилия: Чолакова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Anna Svobodenova Cholakova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Бургаски свободен университет
Научно звено: Центърът по юридически науки