Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Пламен Александров Панайотов Назад

Име: Пламен
Презиме: Александров
Фамилия: Панайотов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Plamen Aleksandrov Panayotov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет