Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Съдебната практика като особен източник на гражданското право след промените в касационното производство с действащия граждански процесуален кодекс Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Иван Дойнов
Заглавие на статия: Съдебната практика като особен източник на гражданското право след промените в касационното производство с действащия граждански процесуален кодекс
Паралелно заглавие: Jurisprudence as a Specific Source of Civil Law in the Light of the Changes in the Cassation Procedure under the Current Code of Civil Procedure
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 2
Страници: 46
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: The change of the civil cassation into a procedure for selective control of judgments and the new grounds for admission of the cassation appeal under Àrt. 280 of the Bulgarian Code of Civil Prcedure raise new questions about the role of jurisprudence and its relation to the other sources of law. The problem is that Bulgarian jurists would rather prefer to examine the case law than the essence and nature of the norms which regulate a legal relationship. The article, therefore, provides an analysis on the the place of case law in the system of civil law sources, as an issue that has been examined by many prominent jurists against the background of Bulgarian legal theory and Continental European law.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
63 Гражданско право на НРБ : Обща част : Д. 1.. София: Софи-Р, 2001, с. 157
Витали Езра Таджер
Преглед
64 Гражданско право : Обща част /. София: Софи-Р, 2002, с. 67
Мария Николова Павлова
Преглед
65 Облигационно право : Обща част . София: Сиби, 2007, с. 24
Ангел Симеонов Калайджиев
Преглед
66 Нормативните актове - източник на частното право . София: Албатрос, 2010, с. 13
Иван Русчев Русчев
Преглед
67 Съдебната практика като източник на право. - В: Съвременно право, 1997, 6, с.7
Живко Стоянов Сталев
Преглед
68 Legitimation of Law by a Theory of Sources of Law? On the Current Relevance of Savigny's Theory of Sources of Law. - В: Sources of Law and Legislation, International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy: Proceedings of the 17th World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), 1998, с.44
Annette Brockmoeller
Преглед
69 Судебные источники права. - В: Ежегодник либертарно-юридической теории, 2007, 1, с.154
Владимир Александрович Четвернин Г. Б. Юрко
Преглед
70 Обща теория на правото : Основни правни понятия . София: Сиби, 2010, с. 112
Росен Владимиров Ташев
Преглед
71 Гражданско право : Обща част . София: Труд и право, 2012, с. 76
Александър Асенов Джеров
Преглед
72 История и теория на правото . София: Издателство на БАН, 1992, с. 345
Цеко Николчов Торбов
Преглед
73 Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс . София: Сиби, 2012, с. 196
Красимир Иванов Влахов
Преглед
74 Българско гражданско процесуално право. София: Сиела, 2012, с. 55
Огнян Христов Стамболиев Живко Стоянов Сталев Анелия Йорданова Мингова Валентина Методиева Попова Ружа Денева Иванова
Преглед
75 Граждански процесуален кодекс : приложен коментар, проблеми на правоприлагането, анализ на съдебната практика. София: Труд и право, 2012, с. 627
Благовест Анастасов Пунев Венелин Николов Гачев Георги Стоянов Хорозов Диана Гочева Белчева-Митева Димитър Христов Танев Елена Петкова Кръшкова Емануела Константинова Балевска Калоян Христов Топалов Красимир Иванов Влахов Маргарита Иванова Златарева Мариана Стефанова Обретенова Марио Христов Бобатинов Стефан Недялков Кюркчиев
Преглед
76 Българско гражданско процесуално право . София: Наука и изкуство, 1988, с. 807
Живко Стоянов Сталев
Преглед
77 Сила на пресъдено нещо в гражданския процес . София: Сиела, 2007, с. 245
Живко Стоянов Сталев
Преглед
78 Достъп до касация - исторически и съвременни паралели. - В: Адвокатски преглед, 2009, 8-9, с.52
Валентин Стефанов Брайков
Преглед