Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Александър Асенов Джеров Назад

Име: Александър
Презиме: Асенов
Фамилия: Джеров
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Aleksandar Asenov Dzherov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Нов български университет
Научно звено: