Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Огнян Христов Стамболиев Назад

Име: Огнян
Презиме: Христов
Фамилия: Стамболиев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Ognyan Hristov Stamboliev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет