Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Живко Стоянов Сталев Назад

Име: Живко
Презиме: Стоянов
Фамилия: Сталев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Zhivko Stoyanov Stalev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет