Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Ружа Денева Иванова Назад

Име: Ружа
Презиме: Денева
Фамилия: Иванова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Ruzha Deneva Ivanova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет