Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Витали Езра Таджер Назад

Име: Витали
Презиме: Езра
Фамилия: Таджер
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Vitali Ezra Tadzher
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет