Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Анелия Йорданова Мингова Назад

Име: Анелия
Презиме: Йорданова
Фамилия: Мингова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Aneliya Yordanova Mingova
Имейл адрес: amingova@abv.bg
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет