Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Цеко Николчов Торбов Назад

Име: Цеко
Презиме: Николчов
Фамилия: Торбов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Tseko Nikolchov Torbov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет