Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Личната свобода като обект на принудата по чл. 143 от Наказателния кодекс Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Румен Илиев Марков
Заглавие на статия: Личната свобода като обект на принудата по чл. 143 от Наказателния кодекс
Паралелно заглавие: Personal freedom as an object of coercion under art. 143 of the Criminal Code
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 3
Страници: 7
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: The article presents arguments supporting the thesis that the right to personal freedom is the direct object of the criminal activity under art. 143 of the Criminal Code. The content and the specifics of the right to personal freedom, the stages of its realisation and the mechanism of violating it are clarified. It is argued that the victim is actually a subject of coercion, as an element of the direct object of the crime.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
131 Ръководство по особната част на българският наказателен закон : Т. 3.. София: Без издателство, 1922, с. 322
Никола К. Ников
Преглед
132 Наказателно-законодателната реформа от 1995 година . - В: Съвременно право, 1995, 4, с.23
Румен Петров Владимиров
Преглед
133 Наказателно право на Република България : Обща част . София: Софи-Р, 2002, с. 104
Антон Тонев Гиргинов
Преглед
134 Учебник по наказателно право : Особена част. София: Без издателство, 1920, с. 250
Франц фон Лист
Преглед
135 Наказателно право : Т. 2. Особна част. София: Без издателство, 1947, с. 1
Никола Георгиев Долапчиев
Преглед
136 Наказателно право на Народна република България : Особена част : Т. 1.. София: Наука и изкуство, 1956, с. 228
Иван Борисов Ненов
Преглед
137 Курс советского уголовного права. Москва: Без издателство, 1971, с. 187
Андрей Андреевич Пионтковский
Преглед
138 Наказателно право на НРБ : Особена част : Т. 1.. София: Академия на МВР, 1987, с. 72
Костадин Николов Лютов
Преглед
139 Престъпления против правата на човека. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1997, с. 108
Александър Иванов Стойнов
Преглед
140 Престъпления против сигурността на международната гражданска авиация . София: Наука и изкуство, 1977, с. 87
Димитър Николов Михайлов
Преглед
141 Относно същността на субективното право и неговата роля при социализма. - В: Годишник на Софийския университет. Юридически факултет. Книга 2, 57, 1966, с.186
Михайлина Панова Михайлова
Преглед
142 Основы теории права . Москва: Прогресс, 1974, с. 73
Imre Szabo
Преглед
143 Общая теория права . Москва: Прогресс, 1976, с. 186
Лев Самойлович Явич
Преглед
144 Правоотношенията и субективните права като обект на правонарушение. - В: Годишник на Академията на МВР, 1989, с.34
Тенчо Колев Дундов
Преглед
145 Правни отношения и правни връзки. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1997, с. 17
Тенчо Колев Дундов
Преглед
146 Объект преступления . Москва: Наука, 1960, с. 69
Борис Сергеевич Никифоров
Преглед
147 Предмет на престъплението. - В: Бюлетин на ВСШ - МВР, 1974, с.84
Цветан Божинов Ценков
Преглед
148 Жертвата на престъплението. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1993, с. 132
Александър Иванов Стойнов
Преглед