Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Наказателно право на НРБ : Особена част : Т. 1. Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Костадин Николов Лютов
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Академия на МВР
Година: 1987
Научна област:
Научно направление:
Страници: 72
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: