Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Престъпления против правата на човека Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Александър Иванов Стойнов
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Година: 1997
Научна област:
Научно направление:
Страници: 108
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: