Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Лев Самойлович Явич Назад

Име: Лев
Презиме: Самойлович
Фамилия: Явич
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Lev Samoylovich Yavich
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Санкт-Петербургский государственный университет
Научно звено: Юридический факультет