Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Административноправна отговорност на работодателя за незаконосъобразно обработване на лични данни - необходими ли са промени в действащия режим? Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Андрей Сашов Александров
Заглавие на статия: Административноправна отговорност на работодателя за незаконосъобразно обработване на лични данни - необходими ли са промени в действащия режим?
Паралелно заглавие: Administrative Penalty Liability of the Employer for Unlawful Processing of Personal Data: Are Legislative Amendments to the Current Regime Necessary?
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 1
Страници: 33-44
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: The survey deals with the consequences of violations of the employer’s obligations in the course of personal data processing. It reveals some failings of the national legislation on personal data protection, such as the unclear correlation between the general and the special clauses regulating the consequences of administrative violations, the significant difference between the minimum and the maximum amount of the fines and the different mechanisms of appealing of the sanctions imposed. As a result, some amendments in the Personal Data Protection Act are proposed.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
9 Регистрация на работодателя като администратор на лични данни. - В: Труд и право, 2009, 10, с.16
Андрей Сашов Александров
Преглед
10 За прилагането на Закона за защита на личните данни спрямо адвокатите. - В: Адвокатски преглед, 2010, 3, с.3
Георги Димитров
Преглед
11 Неприкосновеност на личния живот в сферата на здравеопазването. - В: Информационен бюлетин на ПДИ, 2011, 7 (91),
Фани Любомирова Давидова
Преглед
12 Обработване на лични данни на членове на семейството на работника или служителя. - В: Труд и право, 2014, 4, с.5
Андрей Сашов Александров
Преглед
13 Промените в Кодекса на труда от края на 2008 г. в областта на административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство . - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, 5, 2011, с.95
Ивайло Иванов Стайков
Преглед
14 Коментар на Кодекса на труда. София: Сиби, 2013, с. 1180-1204
Васил Желязков Мръчков Атанас Петров Василев Красимира Иванова Средкова
Преглед
15 Трудово право. Сиби: Сиби, 2015, с. 971, 980-981
Васил Желязков Мръчков
Преглед
16 Задължения на работодателя за предотвратяване на дискриминацията на работното място. - В: Юридически свят, 2004, 1, с.122-128
Ивайло Иванов Стайков
Преглед
17 Някои разсъждения върху ефективността при прилагането на Закона за защита срещу дискриминацията . - В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев, 2005, с.327
Владимир Богданов Петров
Преглед
18 Осигурително право. София: Сиби, 2012, с. 578
Красимира Иванова Средкова
Преглед
19 Предоставяне на лични данни в трети държави с осигурено адекватно ниво на защита. - В: Съвременно право, 2012, 1, с.5-15
Андрей Сашов Александров
Преглед
20 Тема с продължение : нови правила при предоставянето на лични данни в трети държави с осигурено адекватно ниво на защита. - В: Съвременно право, 2012, 2, с.28-31
Андрей Сашов Александров
Преглед
21 Административно право на Република България : обща част . София: Сиби, 2001, с. 330
Иван Славов Дерменджиев Димитър Илиев Костов Дончо Гавраилов Хрусанов
Преглед
22 Поредни недоразумения в трудовото законодателство с европейско оправдание. - В: Съвременно право, 2006, 2, с.7-20
Красимира Иванова Средкова
Преглед
23 Административен процес. София: Сиела, 2009, с. 226-269
Кино Давидов Лазаров Иван Тодоров Тодоров
Преглед
24 Административно наказване по Административнонаказателния кодекс или наказание по Наказателния кодекс? : алтернативен поглед към бъдещата уредба на административното наказване. - В: Съвременно право : Проблеми и тенденции, 2011, с.423-426
Мария Гавраилова Славова Васил Крумов Петров
Преглед
3797 Трудовото право на Европейския съюз и българската правна система. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, 3, 2009, с.28
Красимира Иванова Средкова
Преглед