Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Димитър Илиев Костов Назад

Име: Димитър
Презиме: Илиев
Фамилия: Костов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Dimitar Iliev Kostov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет