Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Ивайло Иванов Стайков Назад

Име: Ивайло
Презиме: Иванов
Фамилия: Стайков
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Ivaylo Ivanov Staykov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Нов български университет
Научно звено: