Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Дончо Гавраилов Хрусанов Назад

Име: Дончо
Презиме: Гавраилов
Фамилия: Хрусанов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Doncho Gavrailov Hrusanov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет