Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Проф. Венелин Ганев и дейността на Българската лига за защита на правата на човека и гражданина Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Костадин Илиев Паев
Заглавие на статия: Проф. Венелин Ганев и дейността на Българската лига за защита на правата на човека и гражданина
Паралелно заглавие: Prof. Venelin Ganev and the Activity of the Bulgarian League for Protection of Human and Civil Rights
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 1
Страници: 68-81
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: This publication is dedicated to the 135-th birth anniversary of Professor Venelin Ganev. It traces his involvement and role in the Bulgarian League for Defense of Human and Civil Rights of the citizens, from the beginning of its actual occurrence in 1922 until its dissolution in 1947. In the activity of V. Ganev, as chairman of the League outlines several periods: from 1922 to 1938, when the League was disbanded for the first time; 1945–1946, at the time when he was regent; 1946–1947, when the activity of the League is permanently discontinued. Prof. V. Ganev actively participated in all initiatives of the League, which can also be classified into several groups: individual defense of violated human and civil rights; official acts (resolutions) of the League against the violation of human rights in the country; preparation of the constitutional project in 1947. Despite the efforts of the League and personally by prof. V. Ganev for the protection of human and civil rights in Bulgaria, the systematic violation and then ongoing brutal terror can not be effectively countered by the League. The League however left a lasting mark in the time – in the early 70s of the twentieth century its activities has been resumed abroad as part of the total immigrant movement against the totalitarian regimes in Eastern Europe.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
37 Венелин Ганев Щрихи от живота и делото му. София: Сиела, 2000, с. 62
Нено Колев Неновски
Преглед
38 Лига за защита правата на човека и гражданина . София: Стопанско развитие, 1945, с. 23
Борис П. Петков
Преглед
39 Българската лига за защита на правата на човека и гражданина. - В: Полувековна България 1878-1928 : Илюстрован юбилеен албум , 1929, с.28
Венелин Йорданов Ганев
Преглед
40 Демокрация, същност и основни начала . София: Без издателство, 1946, с. 273
Венелин Йорданов Ганев
Преглед
41 Демокрацията в съчиненията на Венелин Ганев. - В: Диалог, 2010, 2, с.61
Николай Живков
Преглед
42 Българската гилотина : Тайните механизми на народния съд . София: Агенция Демокрация, 1994, с. 55
Поля Мешкова Диню Гочев Шарланов
Преглед
43 Български конституции и конституционни проекти. София: Д-р Петър Берон, 1990, с. 197
Веселин Методиев Петров Лъчезар Стоянов Стоянов
Преглед
44 Българско конституционно право : Ч. 1. Устройство на българската държава. София: Без издателство, 1938, с. 447
Стефан Киров Абаджиев
Преглед
45 Българско конституционно право : Ч. 1. Устройство на българската държава. София: Т. Ф. Чипев, 1938, с. 447
Стефан Киров Абаджиев
Преглед
46 История на новобългарската държава и право 1878-1944 г.. София: Сиби, 2004, с. 269
Димитър Великов Токушев
Преглед
47 Българска лига за правата на човека в изгнание : Документирани спомени. София: Фондация Лира, 1999, с. 192
Андрея Илиев Гърневски
Преглед