Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Венелин Йорданов Ганев Назад

Име: Венелин
Презиме: Йорданов
Фамилия: Ганев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Venelin Yordanov Ganev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет