Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Нено Колев Неновски Назад

Име: Нено
Презиме: Колев
Фамилия: Неновски
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Neno Kolev Nenovski
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: