Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Дееспособност за извършване на припознаване Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Анна Свободенова Чолакова
Заглавие на статия: Дееспособност за извършване на припознаване
Паралелно заглавие: Legal Capacity to Perform Acknowledgement
Заглавие на списание: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 1
Страници: 45
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме:

Цитирани публикации

ID Заглавие  
26 За припознаването на незаконнородените деца. - В: ЮС, 1894, 4, с.187
С. Казанджиев
Преглед
27 Курс по българско гражданско право : Т. 2. Семейно право. София: Без издателство, 1941, с. 238
Любен Ангелов Диков
Преглед
28 Произходът по българското семейно право. София: Наука и изкуство, 1973, с. 142
Димитър Иванов Константинов
Преглед
29 Семейно право на Република България : разширен лекционен курс по новия семеен кодекс (2009) . Варна: Университетско издателство "Черноризец Храбър", 2010, с. 352
Екатерина Илиева Матеева
Преглед
30 Семейно право на Народна република България. София: Наука и изкуство, 1977, с. 374
Лиляна Димитрова Ненова
Преглед
31 Гражданско право на НРБ : Обща част : Д. 2.. София: Наука и изкуство, 1973, с. 201
Витали Езра Таджер
Преглед