Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Семейно право на Република България : разширен лекционен курс по новия семеен кодекс (2009) Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Екатерина Илиева Матеева
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: Варна
Издателство: Университетско издателство "Черноризец Храбър"
Година: 2010
Научна област:
Научно направление:
Страници: 352
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: