Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Лиляна Димитрова Ненова Назад

Име: Лиляна
Презиме: Димитрова
Фамилия: Ненова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Lilyana Dimitrova Nenova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет