Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Ива Димитрова Пушкарова Назад

Име: Ива
Презиме: Димитрова
Фамилия: Пушкарова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Iva Dimitrova Pushkarova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет