Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Българската социална държава Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Васил Желязков Мръчков
Заглавие на статия: Българската социална държава
Паралелно заглавие: The Bulgarian Social State
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 1
Страници: 7-13
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: Академично слово на проф. д.ю.н. Васил Мръчков на церемонията за удостояването му със званието "Почетен доктор на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Цитирани публикации

ID Заглавие  
2 Въведение в конституционното право . София: Сиби, 2003, с. 332
Евгени Петров Танчев
Преглед
3 Конституционно право . София: Без издателство, 2013, с. 137
Емилия Александрова Друмева
Преглед
4 Конституцията от 1991 г. и незавършената революция . София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, с. 321
Нора Крачунова Ананиева
Преглед
5 Прекариатът - новата опасна класа . София: Труд и право, 2013, с. 172
Гай Стендинг
Преглед