Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Нора Крачунова Ананиева Назад

Име: Нора
Презиме: Крачунова
Фамилия: Ананиева
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Nora Krachunova Ananieva
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: