Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Емилия Александрова Друмева Назад

Име: Емилия
Презиме: Александрова
Фамилия: Друмева
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Emiliya Aleksandrova Drumeva
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: