Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Костадин Илиев Паев Назад

Име: Костадин
Презиме: Илиев
Фамилия: Паев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Kostadin Iliev Paev
Имейл адрес: kostapaev@swu.bg
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Научно звено: Правно-исторически факултет