Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Маргарита Иванова Чинова Назад

Име: Маргарита
Презиме: Иванова
Фамилия: Чинова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Margarita Ivanova Chinova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет